SPINE SURGERY PHYSIOTHERAPY

Physiotherapy Program

Here are the list of our Physiotherapists:

 1. Dr Pruthvi
 2. Dr Naaz Kapadia 
 3. Dr Leena Patel
 4. Dr  Binoy Patel
 5. Dr Digant Patel
 6. Dr Nilesh Patel
 7. Dr Nikhil Patel
 8. Dr Disha Lakhani
 9. Dr Jaimini Gajjar
 10. Dr Rajendra Modiya
 11. Dr Birju Vyas 
 12. Dr  Sundersen
 13. Dr Katha Trivedi
 14. Dr  Drwijal Modi
 15. Dr Khushboo Shah
 16. Dr Trupti Shah
 17. Dr Ami Patel
 18. Dr Stuti Shah
 19. Dr Aesha  Shah
 20. Dr Nancy Pandya
 21. Dr. Soanli Anandjiwala
 22. Dr Siddhi Shah
 23. Dr Monal Shah
 24. Dr Payal Pathak 
 25. Dr Shruti Patel
 26. Dr Unnati Patel
 27. Dr Vaishali Thakkar
 28. Dr  Nirav Patel
 29. Dr Tarun Patel
 30. Dr Bhoomi Chokshi
 31. Dr Dhara Patel
 32. Dr Dhruvita Bhatt
 33. Dr Krutika
 34. Dr Narumi Shah 
 35. Dr Binal Barad 
 36. Dr Shivani Dani
 37. Dr Jignesh Patel
 38. Dr Mona Patel
 39. Dr Chintu Panchal
 40. Dr Viraj Patel 
 41. Dr Snehi Shah
 42. Dr Anal Patel
 43. Dr Nirali Tanna 
 44. Dr Savan Patel
 45. Dr Het Parikh
 46. Dr Gayatri Patel